Brand:SATECH

2.350.000,0

Sản phẩm bao gồm: Bộ khung vận động hình thang; 2 vòng đu tay; 1 ghế xích đu; 1 thang dây + Tài liệu hướng dẫn tháo lắp và dụng cụ tháo lắp kèm theo