Brand:SATECH

3.825.000,0

Sản phẩm bao gồm: Bộ khung vận động hình thang + Tài liệu hướng dẫn tháo lắp và dụng cụ tháo lắp kèm theo