Là bộ khung vận động đa tính năng cho trẻ có độ tuổi từ 0 tới 15 tuổi, hoặc trên 15 tuổi. Tính năng: vòng đu tay, ghế xích đu, thang dây, vách núi, máng trượt, cầu thăng bằng …