Bộ xà đu đa năng cao 1.80m phù hợp cho trẻ từ 0 – 15 tuổi